Logo of ArtStudioJo white text on blue background

Privacy Verklaring ArtStudioJo.com

PRIVACY VERKLARING ARTSTUDIO JO

Maart 2021

Hieronder lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens omga. Dat doe ik uiteraard zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk.

 1. Wie ben ik

ArtStudio Jo
Joseph Bogaertstraat 8-0002
8000 Brugge

Ondernemingsnummer :                BE066 068 0460

Vragen of een verzoek indienen ?
artstudiojo@hotmail.com

 1. Persoonsgegevens

Ik verwerk mogelijk volgende persoonsgegevens van je  :

-Voor- en achternaam
-Volledig adres
-email adres
-telefoonnummer
-skypenaam (indien van toepassing)
-sociale media accountnamen (indien van toepassing)
-faktuurnummer
-kredietkaartgegevens (webshop)
-foto’s van je huisdier (voor Dierenportretten)
-andere foto’s (voor commissies)

Hoe kom ik aan jouw persoonsgegevens ?
Ik heb bovenstaande persoonsgegevens van jouzelf verkregen dmv je inschrijving voor mijn nieuwsbrief (“Stories”), dmv een formulier op m’n website ; dmv een invullijst op een expo of in m’n webshop.

 1. Doeleinden

Ik verwerk je persoonsgegevens alleen wanneer dat volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de (Belgische) Wet Bescherming Persoonsgegevens mag en voor de doeleinden die ik hieronder beschrijf :

Reacties
In de gallerij van Dierenportretten gebruik ik je voornaam en eerste letter van je familienaam onder de tekst die ik van jou ontving. Dit laat ik in principe oneindig staan, tenzij het portret van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij me indient.

Contact
Heb je contact met mij opgenomen, per telefoon, e-mail, contactformulier, WhatsApp, Skype of sociale media, dan heb ik van jou gegevens ontvangen. Deze verwerk ik om te kunnen reageren op jouw bericht aan mij. Heb je contact opgenomen via sociale media, dan zal dat meestal via de persoonlijke account van Joke zijn geweest. Er is dan sprake van privé of huiselijk gebruik. In alle andere gevallen bewaar ik de gegevens maximaal 5 jaar, om te kunnen zien wanneer we voor het laatst contact hebben gehad, waar dat over ging en hoe je toen reageerde. Het is in mijn gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat ik je beter kan helpen en beter prioriteiten kan stellen.

Nieuwsbrief
Ik verstuur je graag een nieuwsbrief (“Story”) omdat je klant bij me bent of omdat je je erop hebt ingeschreven via de website. Ik verwerk daarom je voornaam en e-mailadres, om je informatie en nieuws te kunnen sturen. Ik bied onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid om je eenvoudig uit te schrijven. Ik bewaar je gegevens voor dit doeleinde totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes
Vraag je bij mij een offerte op voor een werk op commissie-basis, dan verwerk ik je persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Ik bewaar offertes 8 jaar. Het is namelijk mijn wettelijke plicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan.

Facturatie
Als je op mijn webshop een aankoop doet, of tijdens een offline verkoopsmoment een aankoop doet, dan verwerk ik je gegevens noodzakelijk voor het opmaken van een factuur en (eventueel) voor het versturen van het werk naar het adres van jouw keuze. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur op te maken. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is, of welke de kredietkaartgegevens zijn. Ik bewaar facturen, betaalgevens en verzenddocumenten 8 jaar.

Gerechtvaardigd belang
In sommige van bovenstaande gevallen heb ik een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. Ik heb mijn belang, bijvoorbeeld het belang om mijn eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan ik de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerk. Ik zla daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om mijn doel te bereiken en mijn gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

 1. Doorgifte

Ontvangers van jouw persoonsgegevens
Ik deel jouw gegevens met volgende derden, waaronder mijn verwerkers :

 • Hosting van mijn website (EasyHost, Combell)
 • WordPress
 • Boekhouder (later)
 • Mailservers
 • Telefoondiensten
 • Betaaldiensten (Molly)
 • Bezorgdiensten (koerierdiensten en logistiek platform)

Doorgifte derde landen
Ik probeer persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EU te verwerken, maar soms ontkom ik er niet aan ook diensten van buiten de EU in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land.

Met alle verwerkers, binnen en buiten de EU, heb ik een verwerkersovereenkomst (DPA = Data Processing Agreement) gesloten (individueel of zoals vermeld in hun Gebruiksvoorwaarden).

 1. Jouw rechten

Ik informeer je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Inzage, rectificatie en wissing
Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens ik van je verwerk en je mag verzoeken deze te laten rectifiëren of wissen.

Beperking van de verwerking
Je hebt het recht me te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, ik jouw persoonsgegevens niet meer nodig heb of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar
Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van het maken van promotie, dan zal ik jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid
Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens van mij in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je me toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneeer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming en intrekken
Heb ik je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming ten alle tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking.

Klachten
Heb je klachten over hou ik met jouw persoonsgegevens omga ? Je heb het recht om je klachten in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit  (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

 1. Beveilliging persoonsgegevens

Ik heb passende (technische en andere) maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die ik verwerk.

 1. Wijzigingen

Het kan zijn dat ik mijn privacy verklaring moet wijzigen, bijvoorbeeld als ik een andere manier van werken aanga. Ik zal de nieuwe privacy verklaring ook altijd op mijn website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing is, zal ik die direct met jou communiceren.